Đà Nẵng - đẩy mạnh phát triển công nghiệp cao

27/11/2016         Tác giả "" - Nguồn:

Với quyết tâm đưa Đà Nẵng trở thành thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng ngoài du lịch ra, Đà Nẵng xác định cần phải đầu tư công nghiệp và công nghệ cao. 

Hiện nay, cả nước có 3 khu công nghệ cao quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập gồm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh và Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Mục đích xây dựng các khu công nghệ cao quốc gia là nhằm giúp Việt Nam nhanh chóng phát triển, rút ngắn khoảng cách về kinh tế và khoa học công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhưng thực tế cho thấy, các khu công nghệ cao ở Việt Nam nhìn chung vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong đợi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Là một trong ba khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia và cũng chính là khu công nghệ cao ra đời sau cùng, khu công nghệ cao Đà Nẵng có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, khắc phục những hạn chế đang còn tồn tại đối với mô hình khu công nghệ cao đã và đang hình thành. Với quyết tâm đưa Đà Nẵng trở thành thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng đã xác định cho mình hướng phát triển trong giai đoạn tới đó là không chỉ bằng du lịch, dịch vụ mà còn phải bằng cả công nghiệp và công nghệ cao.

Bài học kinh nghiệm từ thực tế đã chỉ ra rất rõ, điểm mấu chốt giúp phát triển các khu công nghệ cao chính là cơ sở hạ tầng trong khu phải thật sự hoàn chỉnh đồng bộ, hiện đại và không thể thiếu tính thân thiện với môi trường. Với các nhà đầu tư công nghiệp, công nghệ cao thì đây là thái độ thiện chí trong đón tiếp, chào mời và tinh thần sẵn sàng hợp tác của chính Ban Quản lý hay chính quyền, ngành chức năng tại địa phương đó.

Từ đây, mục tiêu dài hạn của khu công nghệ cao Đà Nẵng là hình thành nên một trong những trung tâm quốc gia về công nghệ cao; liên kết, nghiên cứu các trường đại học, doanh nghiệp, nhà khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và chuyển giao công nghệ. Để làm được điều đó, việc đồng hành của chính quyền địa phương, của ban quản lý khu công nghệ cao cùng với doanh nghiệp luôn luôn phải được duy trì, thắt chặt và thực hiện trên tình thần tất cả vì hiệu quả cho nhà đầu tư.

Chia sẻ thông tin